Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring Findynamica

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.findynamica.nl  bezoekt.

Privacybeleid voor bezoekers

1. Beheer

De website www.findynamica.nl staat onder beheer van Findynamica. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.findynamica.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b. Findynamica zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a. Findynamica maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Findynamica de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Bijvoorbeeld door de producten die de bezoeker eerder heeft bekeken of de inhoud van het winkelwagentje te onthouden. U hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen en wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan dient te worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat deze het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3d. Findynamica maakt gebruik van Google Analytics cookies waarmee het surfgedrag van bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om de website te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Findynamica. De contactgegevens staan vermeld op deze website.

5. Disclaimer

Findynamica is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacybeleid voor klanten
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Findynamica.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Findynamica kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a. Het verwerken van de bestelling.

1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, etc, waarvan Findynamica denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Findynamica zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er bestaat echter een uitzondering op deze regel:

2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Findynamica verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Findynamica kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Findynamica voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Findynamica.nl
Jaap Bijzerweg 18.1
3446 CR Woerden
Holland
Tel:  0255-519919
Fax: 0255-514567